1. Charakterystyka programu

Program Płace wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyspiesza miesięczne i roczne rozliczenia generując listy płac i wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania, zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. 
Program Płace służy do obliczania wypłat wynagrodzeń pracowników i uczniów w dwóch wariantach. Dla zakładów zatrudniających do 20 pracowników oraz dla zakładów zatrudniających powyżej 20 pracowników, w programie można sporządzać wynagrodzenia dla nieograniczonej ilości zakładów oraz zatrudnionych w nich pracowników. Płace umożliwiają prowadzenie kart zasiłkowych, chorobowych, urlopowych i wynagrodzeń oraz dają możliwość prowadzenia zróżnicowanego systemu wynagradzania. Z programu generowane są niezbędne raporty do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program współpracuje z Programem Płatnika. 

    Ponieważ, program umożliwia prowadzenie zróżnicowanego systemu wynagradzania, dla wielu firm jednocześnie, może znaleźć zastosowanie w biurach rachunkowych oraz zakładach o różnym profilu wynagradzania pracowników.

2. Opis możliwości programu

§      Wylicza ile pracownikowi przysługuje urlopu oraz na bieżąco zlicza wykorzystany urlop. Informuje, ile pozostało pracownikowi urlopu do wykorzystania, oraz informuje ile dni urlopu pracownik wykorzystał w roku ubiegłym. Wylicza również średnią urlopową.
Uwaga! Opcja wyliczania przysługującego pracownikowi urlopu, jest dostępna po wprowadzeniu okresów zatrudnienia pracownika w innych zakładach pracy.

§      Wylicza, za ile dni pracownik otrzymał chorobowe wypłacone przez zakład pracy oraz informuje ile dni pozostało jeszcze do wypłaty przez zakład. Program wylicza również średnią chorobową oraz sprawdza czy wyliczona średnia chorobowa nie jest niższa od najniższej płacy, w przypadku gdy tak jest, chorobowe wyliczane jest automatycznie z najniższej płacy. W przypadku, gdy w zakresie miesięcy do wyliczenia średniej chorobowej wystąpiły okresy choroby, program dopełnia wynagrodzenie do wysokości, jaką pracownik otrzymałby przy pełnym wymiarze czasu pracy.

§      Aby nie przekroczyć limitu nadgodzin, program informuje ile nadgodzin pracownik przepracował.

§      Informuje również o terminie ważności badań okresowych pracownika

§      Informuje o dniu zakończeniu umowy o pracę na czas określony.

§      Wylicza kwotę zaliczki z danych z poprzedniego miesiąca (procent wypłacanej zaliczki, oraz zaokrąglenie, można zmienić dla każdej z wprowadzonych firm niezależnie).

§      Wylicza ilość dni pracy w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. 
Uwaga! Dla wyliczenia ilości dni pracy niezbędne jest wprowadzenie właściwych dat świąt przestępnych do formularza Daty Świąt.

§      Wylicza niezbędne dane do sprawozdania GUS Z-06 oraz DG-1 

§      Kontroluje czy wynagrodzenie pracownika nie przekroczyło kwoty 30 krotnej przeciętnej płacy. Jeżeli taka sytuacja wystąpi program obliczy składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z różnicy, która pozostała do wyliczenia składek oraz poinformuje użytkownika o konieczności wyłączenia w formularzu Pracownicy odpowiednich opcji.

§      Kontroluje czy dochód pracownika nie przekroczył progów podatku.

§      Kontroluje czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest wystarczająca do wyliczenia składki na Fundusz pracy.

3. Wykaz raportów generowanych przez program

1.  Lista wypłaconych zaliczek

2.  Listy płac

3.  dla zakładów które mają jedną siedzibę firmy

4.  lista oddziałowa dla zakładów, które mają kilka oddziałów. W tym przypadku listy płac są dzielone na zdefiniowane oddziały. Opisy kolumn na listach płac zmieniają się, w zależności od stosowanych w firmie składników wynagrodzeń

5.  Lista płac uczniów

6.  Kwitki wynagrodzeń

7.  Lista przyznanych premii

8.  Karty zasiłkowe, chorobowe, urlopowe, wynagrodzeń

9.  Lista obecności

10. Plan urlopów

11. Ewidencja czasu pracy

12. Skierowanie na badania (indywidualne i zestawienie zbiorcze)

13. Zlecenie wykonania analiz medycznych

14. PIT-4, PIT-8A + przelew do Urzędu Skarbowego

15. PIT-11, PIT-2, PIT-8B oraz oświadczenia pracownika

16. Polecenie księgowania wynagrodzeń

17. Formularz potwierdzający odbiór dokumentów rozliczeniowych

18. Potwierdzenie odbioru wynagrodzeń

19. Zbiorczy formularz przelewu wynagrodzeń na konta pracowników, oraz indywidualne formularze przelewu dla każdego pracownika

20. Umowa o pracę, umowa zlecenie, rachunek do umowy zlecenia oraz przelewy wynagrodzeń na konta pracowników

21. Świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodach pracownika za wybrany okres, zaświadczenie o dochodach pracownika za wybrany okres, dla osób ubiegających PFRON

22. ZUS formularze zgłoszeniowe: ZUA, ZCZA, ZZA, ZIUA, ZWUA wyłącznie dla prawników

23. ZUS formularze rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA dla pracowników, oraz DRA, RNA lub RCA dla właścicieli i osób współpracujących

4. Zmiany w programie które zostały wprowadzone od 2004 roku 

Program jest aktualizowany na bieżąco.

Wersję demonstracyjną (Pełna wersja instalacyjna aplikacji Płace zawiera RunTime Accessa  2003 ) można ściągnąć z strony:

 

http://www.gallux.com/place.htm

 

lub bezpośrednio link:

 

 http://www.gallux.com/PlaceInstall.zip

 

Jeżeli użytkownik posiada accessa 2003 już zainstalowanego w systemie nie musi ściągać wersji programu PŁACE z RunTime’em wystarczy ściągnąć  sam program Płace.

 

bezpośredni link:

 

http://www.gallux.com/PlaceInstallBezRT.zip

Pełną pomoc oraz dokładny opis Płac można ściągnąć z:

http://www.gallux.com/allegro/help.chm

5. Wymagania sprzętowe są nie wielkie:

Procesor: 300MHz

Pamięć operacyjna: 128MB

System operacyjny: Microsoft Windows 2000 (SP3) Windows  Xp.

Ilość wolnego miejsca na dysku sztywnym: 60MB

Rozdzielczość ekranu: 800x600 pikseli

   

Kilka zrzutów ekranowych 

  

Cena 160zł jest ceną brutto. Możliwość otrzymania faktury VAT. Pełną wersje programu można pobrać z internetu po uprzednim wpłaceniu pieniędzy na moje konto oraz podaniu danych na kogo ma być zarejestrowany program. Jeżeli ktoś nie dysponuje szybkim łączem program wysyłam na płycie CD-R wraz z fakturą zakupu listem poleconym NA SWÓJ KOSZT. Cena zawiera roczny abonament dzięki któremu użytkownik będzie mógł przez rok aktualizować program.

Program PŁACE pracuje w sieci , można instalować program na kilku komputerach i każdy użytkownik  będzie mógł wprowadzać dane do programu. Bazę programu PŁACE trzeba umieścić w jednym miejscu (serwer) i komputery podłączyć do tej bazy z formularza „opcje programu”. W programie można prowadzić jedną firmę ale istnieje możliwość prowadzenia pięciu firm BEZPŁATNIE (w cenie 160zł) jeżeli ktoś chce prowadzić więcej firm np. biura rachunkowe cenę ustalimy indywidualnie. Roczna aktualizacja kosztuje 84 zł brutto.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać minimax20@gallux.com